MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

Aracı Taraf (İşbu sözleşmede ‘BU FIRSAT KAÇMAZ’ olarak anılacaktır)

Ünvanı: Artist Teknoloji Hizmetleri Taner Özkaya

Adresi: Çayırbaşı Mah. Mezarlık Sk. 12/2 Sarıyer/istanbul

Telefon: 0 (850) 532 16 70

E-Posta: iletişim@bufirsatkacmaz.com

Hizmet/Ürün Sunacak Taraf (İşbu sözleşmede ‘İŞLETME’ olarak anılacaktır)

BU FIRSAT KAÇMAZ’ın hizmetlerini ve ürünleri aracı olarak MÜŞTERİ’lerine sunacağı şirketlerdir.

Ünvanı: Artist Teknoloji Hizmetleri Taner Özkaya

Adresi: Çayırbaşı Mah. Mezarlık Sk. 12/2 Sarıyer/istanbul

Telefon: 0 (850) 532 16 70

E-Posta: iletişim@bufirsatkacmaz.com

Hizmetten Yararlanacak olan Taraf (İşbu sözleşmede ‘MÜŞTERİ’ olarak anılacaktır)

Ad Soyad:

E-Posta:

MÜŞTERİ, www.bufirsatkacmaz.com’a üye olan ve www.bufirsatkacmaz.com aracılığı ile İŞLETME tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmet ve ürünlerden faydalanan kişi

Hizmet Özellikleri

Hizmet Adı: BU FIRSAT KAÇMAZ

Hizmet Özellikleri: http://www.bufirsatkacmaz.com adresindeki site kapsamında BU FIRSAT KAÇMAZ, anlaşmalı olduğu İŞLETME’lerin sunacağı hizmetleri ve ürünleri www.bufirsatkacmaz.com’da ilan edecek; MÜŞTERİ ise bu hizmetleri ve ürünleri bufirsatkacmaz.com’da belirlenen koşullara tabi olarak satın alacaktır.

ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ:

Yararlanılan ürün/hizmetin niteliği aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün / Hizmet Adı: 

Ödeme Şekli: 

İşbu sözleşme konusu, işbu sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un ve 6 Mart 2011 Tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı BU FIRSAT KAÇMAZ İnternet Hizmetleri Reklam Turizm Org. Paz. ve Tic. A.Ş. ile akdetmiş oldukları www.bufirsatkacmaz.com üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir. İşbu Kullanım Koşulları, şirket merkezi Merkez Mh. Büyükdere Cd. No:27/7 Şişli İstanbul adresinde bulunan BU FIRSAT KAÇMAZ İnternet Hizmetleri Reklam Turizm Org. Paz. ve Tic. A.Ş (“BU FIRSAT KAÇMAZ”) ile adı/soyadı ve iletişim bilgileri “Hizmetten Yararlanacak olan Taraf” kısmında belirtilen kişi (“MÜŞTERİ”) arasında aşağıdaki hüküm ver şartlar kapsamında akdedilmektedir.

İşbu sözleşme, BU FIRSAT KAÇMAZ’ın sağladığı hizmetlerden MÜŞTERİ’nin ve BU FIRSAT KAÇMAZ hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. MÜŞTERİ, BU FIRSAT KAÇMAZ’ı ziyaret etmekle, kullanmakla veya üye olmakla bu sözleşmede geçen tüm maddeleri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini onaylar. BU FIRSAT KAÇMAZ, Kullanım Koşulları sözleşmesini herhangi bir uyarıya bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir. Maddeleri güncellenen Kullanım Koşulları sözleşmesi www.bufirsatkacmaz.com’da yayınlanır yayınlanmaz geçerli sayılır. MÜŞTERİ, eğer BU FIRSAT KAÇMAZ’ın sunduğu hizmetlerden uzun soluklu yararlanmak istiyorsa, mutlaka Kullanım Koşulları sözleşmesini kontrol etmelidir. Sözleşmenin değiştiğini takip etmek MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

BU FIRSAT KAÇMAZ, www.bufirsatkacmaz.com sitesi üzerinde anlaşmalı olduğu İŞLETME’lerin hizmet ve ya ürünlerini yayınlayacak ve MÜŞTERİ ise bu hizmet ve ya ürünlerden belirlenen bedel ve ödeme koşulları adı altında satın alacaktır. Bu itibariyle BU FIRSAT KAÇMAZ söz konusu İŞLETME’ler tarafında sunulacak ürün ve ya hizmetlere ilişkin olarak herhangi bir taahhüt vermemektedir.

BU FIRSAT KAÇMAZ ve MÜŞTERİ’nin Yükümlülükleri

MÜŞTERİ www.bufirsatkacmaz.com üzerinden ürün/hizmet satın almadan önce www.bufirsatkacmaz.com tarafında istenen bilgileri güncel bir şekilde sağlamak zorundadır. Bu bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından doğacak sorunlardan ve aksaklıklardan BU FIRSAT KAÇMAZ sorumlu değildir. Bilgilerin güncellemesinden MÜŞTERİ sorumludur.

MÜŞTERİ istediği an üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Eğer kullanıcı tekrar üyelik için BU FIRSAT KAÇMAZ’a başvuruda bulunursa, Kullanım Koşulları sözleşmesini tekrar kabul etmek ve onaylamak zorundadır.

BU FIRSAT KAÇMAZ, www.bufirsatkacmaz.com aracılığı ile İŞLETME tarafında satışa sunulan hizmet/ürünlerin MÜŞTERİ tarafında www.bufirsatkacmaz.com’da ilan edilen koşullara tabi olarak satın alınmasına yönelik aracılık etmektedir.

BU FIRSAT KAÇMAZ ve www.bufirsatkacmaz.com hiç bir İŞLETME’nin markanın bayisi, acentası ve temsilcisi olarak addedilemez. www.bufirsatkacmaz.com’da ilan edilen hizmetlerin satıcısı ve Kullanıcı’ya Hizmet’i sağlamakla tek mükellef ilgili İŞLETMEdir. BU FIRSAT KAÇMAZ sadece İŞLETME ile MÜŞTERİ’yi bir araya getirmekle olduğu bilinmelidir.

BU FIRSAT KAÇMAZ’ın www.bufirsatkacmaz.com’da sunduğu hizmet ve ürünlerden yararlanan MÜŞTERİ’ler sipariş ve rezervasyonlar için BU FIRSAT KAÇMAZ’ın ilgili ürün ve hizmet için aracısı olduğu İŞLETME ve MÜŞTERİ arasında gerçekleşir. BU FIRSAT KAÇMAZ bu sürece dahil olmaz. BU FIRSAT KAÇMAZ, rezervasyon ve sipariş için bir destek sağlayacaksa ise bunu ilgili fırsatın detay sayfasında belirtir.

BU FIRSAT KAÇMAZ, İŞLETME’nin sunduğu eksik, kötü sunduğu ürün ve hizmetten sorumlu değildir.

BU FIRSAT KAÇMAZ, kampanya düzenlediği İŞLETME’nin doğruluğu, kalitesi konusunda bir söz vermez ve sorumluluk kabul etmez. MÜŞTERİ, BU FIRSAT KAÇMAZ’tan bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca İŞLETME’ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

BU FIRSAT KAÇMAZ, kampanya düzenlediği İŞLETME’nin, kampanya detayında bilgisi verilen hizmetin İŞLETME’nin taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve MÜŞTERİ, BU FIRSAT KAÇMAZ’tan bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca İŞLETME’ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ satın almış olduğu hizmeti tek seferde kullanacaktır. MÜŞTERİ’nin ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, hizmetin kullanılması sırasında İŞLETME tarafından düzenlenerek MÜŞTERİ’ye verilecektir. BU FIRSAT KAÇMAZ hizmetin sağlayıcısı/sunucusu veya ifa edicisi olmadığından bundan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

MÜŞTERİ’nin www.bufirsatkacmaz.com’dan satın almış olduğu hizmet, İŞLETME veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başka indirim, promosyon ve kampanyalarla birleştirilemez.

BU FIRSAT KAÇMAZ’ın www.bufirsatkacmaz.com’da sunduğu hizmet ve ürünlerin iptali ve ertelenmesi sonucunda ücretin iadesi, fırsatı düzenleyen İŞLETME tarafından yapılacaktır. Bu konuda BU FIRSAT KAÇMAZ’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MÜŞTERİ satın aldığı ürün ve hizmeti, belirtilen şartlar dışında değiştiremez.

BU FIRSAT KAÇMAZ, İŞLETME tarafından sunulan ürün/hizmetin vereceği zarar, ziyan, bedensel yaralanma, kayıplar veya yaşam kaybı dolayısıyla hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. MÜŞTERİ, ürün/hizmetlerin gereği gibi kullanılmasından sorumludur.

BU FIRSAT KAÇMAZ gerekli gördüğü anda MÜŞTERİ’nin üyeliğini ya da satın alınmış kuponunu hiç bir neden dayanmadan ve bir gerekçe göstermeden geçersiz kılabilir ya da iptal edebilir. MÜŞTERİ herhangi bir tazmin talebinde bulunmadan BU FIRSAT KAÇMAZ’ın kararını onaylar.

MÜŞTERİ, www.bufirsatkacmaz.com üzerinden satın aldığı hizmet ve ürünün son kullanma tarihini onaylayıp almaktadır. MÜŞTERİ’nin son kullanım tarihini kaçırdığı ürün ve hizmetten BU FIRSAT KAÇMAZ sorumlu değildir. MÜŞTERİ, süresinde kullanılmayan kuponlar nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, hizmetin kullanımı için BU FIRSAT KAÇMAZ tarafından verilen kodun çalınması veya 3. kişilerce kullanılması halinde BU FIRSAT KAÇMAZ’ın veya İŞLETME’nin sorumlu olmayacağını kabul eder.

BU FIRSAT KAÇMAZ, www.bufirsatkacmaz.com’un kesintisiz olarak işleyeceğini beyan ve taahhüt etmemektedir.

MÜŞTERİ, www.bufirsatkacmaz.com’u sadece MÜŞTERİ olarak ziyaret edebilir, içeriklerini okuyabilir, satın alma yapabilir ve sadece kişisel kullanım için kopyalama yapabilir. Bunların dışında BU FIRSAT KAÇMAZ’a ait içeriklerin kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması ve tasarımının kopyalanması yasaktır. MÜŞTERİ bu hususları kabul ederek Kullanım koşulları sözleşmesini onaylar. Aksi halde MÜŞTERİ’nin üyeliği iptal edilir ve hakkında yasal işlem başlatılır.

BU FIRSAT KAÇMAZ’ın ilgili tatil kampanyası kapsamına girdiği Seyahat Acentaları Yönetmeliği ve benzeri özel kanun veya ilgili mevzuatta düzenlenen Seyahat Acentası İŞLETME Belgesi ve benzeri izin, ruhsat ve şair belgeyi temin etmesi; hiçbir surette Seyahat Acentası ve benzeri acente, satıcı veya sağlayıcı olduğu şeklinde yorumlanamaz. BU FIRSAT KAÇMAZ’nin işbu belgeleri temin etmesi, İŞLETME’nin, başta Türkiye’de satılan paket turlara ilişkin zorunlu sigorta yapma yükümlülüğü olmak üzere, ilgili özel kanun ve şair mevzuatta düzenlenen yasal yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. MÜŞTERİ, özel kanunlarda düzenlenen bu ve benzeri hak ve taleplerinin tek sorumlusunun İŞLETME olduğunu, BU FIRSAT KAÇMAZ’ın Hizmet’in satıcısı, sağlayıcısı, acentesi, bayii, seyahat acentası ve benzeri özel kanunlarda düzenlenen yasal sorumlusu olmadığından, yalnızca aracılık vasfını haiz olması dolayısıyla, bunlara ait hiçbir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi ile sorumlu olmadığını, zorunlu sigorta da dahil olmak üzere MÜŞTERİ’nin yasal hak ve taleplerinin muhatabı ve yükümlüsü olmadığını ve ilgili talepleri yalnızca İŞLETME’ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, İŞLETME tarafından BU FIRSAT KAÇMAZ aracılığı ile satılan ya da sağlanan ürün ve hizmetler alkollü içki tüketimini içerebileceği durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, söz konusu ürün ve hizmette yer alan alkollü içkiyi tüketebilecek ve satın alabilecek yaşta (18 yaş ve üzeri) olduğunu ve söz konusu ürün ve hizmetlerin görsellerinin hiçbir şekilde MÜŞTERİ’yı alkol tüketimine özendirir nitelikte olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, www.bufirsatkacmaz.com’u kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve BU FIRSAT KAÇMAZ’ın www.bufirsatkacmaz.com’a ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk MÜŞTERİ’ya aittir. BU FIRSAT KAÇMAZ’ın bu sorumluluk nedeni ile uğrayacağı her türlü zararı ferileri ile birlikte MÜŞTERİ’ye rücu hakkı saklıdır.

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, tarafların veya tek bir tarafın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, vb., teknik nedenler (internet çökmesi, hat kopması, elektrik kesintisi vs.) ve Hükümet tarafından alınmış kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki taraf için de mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep haline maruz kalan taraf bu durumu derhal yazlı olarak diğer tarafa bildirir. Mücbir sebep süresince tarafların yükümlülükleri askıya alınır.

CAYMA HAKKI

MÜŞTERİ; ürünü ya da hizmeti satın aldığından yedi gün içerisinde diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mali/hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar İŞLETME’ye aittir.

Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde İŞLETME’ye MÜŞTERİ tarafından yukarıda bildirilen iletişim bilgilerine yazılı olarak bildirimde bulunulması gereklidir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli MÜŞTERİ’ye iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal İŞLETME tarafından geri alınır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen malın teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

MÜŞTERİ cayma hakkını kullandığını yasal süre içinde (iletisim@bufirsatkacmaz.com) adresine e-posta göndermek yoluyla bildirmelidir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar alıcı veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Taraflar arasındaki ilişki sanal ortamda gerçekleştiği için; Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kapsamda, işbu Kullanım Koşulları, Kullanıcı tarafından “Kabul Ediyorum” seçeneğinin tıklandığı an yürürlüğe girecek olup; Sözleşme tarihi, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih addedilecektir.

İşbu Sözleşme MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.